Evangelie Gemeente Zoë

is op 28 maart 2018 opgericht.

Heeft als doel de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus om daarmee een antwoord te geven op de nood van de mens, alsmede het bieden van een geestelijk huis ter opbouw, bemoediging en verzorging, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten waar  het vernieuwende werk van Jezus Christus centraal staat.

De stichting heeft als grondslag het Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor het functioneren van de stichting.

Wij houden onze wekelijkse diensten op de woensdagavond en huren hiervoor het Titus Brandsma huis, een voormalige Rooms Katholieke Kerk. 

Bestuurssamenstelling:

  1. H. Verschoor (Voorzitter)
  2. I.S. Rozen Secretaris
  3. S. Holsken   Bestuurslid