Stichting ZOE PRAY HEALING HOME

 

Beleidsplan 2022

 

Adresgegevens organisatie

C.Van Rennesstraat 11

7425GH  DEVENTER

Email zoeprayhealing@gmail.com

Telefoonnummer 0644477669

 

Inleiding

Stichting Zoe Pray Healing Home is op 28 maart 2018 opgericht.

Doelstelling van de Stichting:

Heeft als doel de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus om daarmee een antwoord te geven op de nood van de mens, alsmede het bieden van een geestelijk huis ter opbouw, bemoediging en verzorging, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten waar het vernieuwende werk van Jezus Christus centraal staat.

De stichting heeft als grondslag het Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor het functioneren van de stichting.

Wij houden onze wekelijkse diensten op de woensdagavond en huren hiervoor het (Titus Brandsma Huis), een voormalige Rooms Katholieke Kerk. 

 

Bestuurssamenstelling:

  1. Hans Verschoor (voorzitter)
  2. Sjef Holsken (secretaris)
  3. Ingrid Rozen (penningmeester)

 Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71287345, RSIN nummer 858652432

Financiën:

Onze inkomsten bestaan uit vrijwillige giften, welke afkomstig zijn vanuit het offer welke bij elke dienst wordt opgehaald en de maandelijkse vrijwillige bijdrage.

 

Wat doet de Stichting met de financiële middelen: 

De Stichting Zoe Pray Healing Home besteedt haar verworven middelen aan huisvesting,  organisatie van samenkomsten, gastsprekersvergoeding, aanschaf van evangelisatie materiaal en benodigde apparatuur.

 

 

Wat fijn dat je Zoe Pray Healing wilt ondersteunen

Via  rekeningnummer

 NL53ABNA 0818951400,

Naam: Stichting Zoe Pray Healing Home 

Adres: C.Van Rennesstraat 11

7425 GH Deventer.

Zoeprayhealing@gmail.com

RSIN nummer: 858652432

Kamer van Koophandel nummer: 71287345.